helena_backvall.jpg

Helena Bäckvall

Projektledare

Om mig

Vetenskaplig koordinator/projektledare: strukturerar och organiserar forskningsverksamheten inom forskargruppen för cancerproteomik. Projektkoordinering, forskarstödfunktion, grupputveckling/ledarskap. Forskningsadministration, skriver anslag/forskingsprogram, ekonomi/budget, personalstöd, etc

Forskningsbeskrivning

Klinisk proteomik och masspektrometri. I vår forskargrupp utvecklar vi och använder masspektrometri-baserade proteomikmetoder för att förbättra cancerterapin och för att förstå förändringar på proteinnivå i samband med sjukdomar. Vi strävar efter att använda proteominformationen för att utveckla prediktiva analysverktyg och nya molekylära markörer för att välja ut den mest effektiva behandlingen för varje enskild cancerpatient.

Utbildning

  • MSc i biologi, inriktning molekylär-/cell-biologi, 1998. Matematisk-naturvetenskapligt program (160p), Uppsala Universitet
  • Medicine licentiat i patologi (tumörbiologi), Uppsala Universitet, Uppsala
  • Medicine doktor (PhD) i patologi (tumörbiologi) 2003, Uppsala Universitet, Uppsala
  • Post-doc, Boston University School of Medicine, Department of Dermatology, Boston, MA, USA

    

Loading bibliometrics...