Om mig

Jag är antagen som doktorand på Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KISÖS). Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn-och ungdom och arbetar kliniskt som Enhetschef för Barnskyddsteamet, Karolinska Sjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om barn och ungdomar med kronisk sjukdom och hur dem själva och deras föräldrar hanterar deras sjukdom utifrån hälsorelaterad livskvalitet, behandlingstillfredsställelse och uppföljning.

Utbildning

Doktorand studier 2018-

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp, KI 2017

Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet, 15 Hp, KI 2012

Magisterkurs i barn och ungdomars hälsa, 60 hp, KI, 2009

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, specialistutbildning, KI, 2004 

Sjuksköterskeutbildning, KI, 1999