Om mig

Hans Berg disputerade 1996 med avhandlingen Effects of unloading on skeletal muscle mass and function in man som beskrev muskeförtvining (atrofi) och svaghet efter extrem inaktivitet såsom avlastning med kryckor eller experimentell strikt sängvila. En applikation var bemannad rymdfärd och under internationella studier för att motverka muskelatrofi i rymden uppfann Berg en styrketräningsutrustning för astronauter som används av de internationella rymdorganisationerna ESA och NASA. Ett annat intresseområde har varit muskelrekrytering och kraftutveckling under idrott och styrketräning.

Nuvarande studier fokuserar muskelsvaghet, gångpåverkan och vävnadsförändringar hos ortopedpatienter med degenerativ ledsjukdom (artros) i nedre extremiteterna. Patienter förväntar sig numera inte bara smärtlindring utan även återställande av prestationsförmågan efter höft- och knäledskirurgi. Anton Rasch disputerade 2009 (Berg huvudhandledare) på sådan anpassning före och efter planerad ortopedisk kirurgi med insättande av höftledprotes. Med skiktröntgen (sk CT) påvisades en långdragen rehabiliteringsprocess efter proteskirurgi där muskelförfettning var betydande.

Ett annat projekt studerar utvecklingen av ett nytt mindre (fokalt) ledimplantat och dess effekter på omgivande skelett och brosk. Yngre individer som ådrar sig broskskador under idrott, i arbetet eller vid trafikolyckor kan få betydande kvarstående belastningssmärtor och därmed inskränkt prestationsförmåga. Dessa skador är svårbehandlade. Genom djurförsök studerar vi möjligheten av att ersätta en mindre del av ledytan med ett fokalt broskimplantat.

Forskningsbeskrivning

Ortopedi, muskelfysiologi

Utbildning

Ortopedi, muskelfysiologi.