Skip to main content

Om mig

Jag är doktorand vid sektionen för fysioterapi. Min kandidatexamen i sjukgymnastik erhöll jag på Karolinska Insitutet 2006, och min masterexamen i fysioterapi erhöll jag på Umeå Universitet 2016.  

Forskningsbeskrivning

Jag är medlem i forskargruppen Elderly, Parkinson’s disease, and spinal cord injury​ där fokus är på translationell forskning, från neurala mekanismer till kliniska interventioner/implementering inom neurologisk och geriatrisk rehabilitering.

 

Mitt forskningsområde är inom Parkinsons sjukdom, med fokus på fyra huvudbegrepp: balanskontroll, dual-task, fysisk träning och neuroplasticitet. Jag utforskar dessa områden genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Mitt doktorandprojekt är en del av BETA-PD projektet (Balance, Elderly, Training, and Activity in Parkinson´s Disease).

 

 

Loading bibliometrics...