Skip to main content

Om mig

Jag arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå. Bland annat så innefattar mitt arbete registrering och rapportering i Ladok, administrera och publicera kurswebbsidor i Ping Pong, uppdatera kursplaner i SELMA och boka lokaler i TimeEdit.

För frågor rörande utbildning på grund- och avancerad nivå, vänligen mejla vår funktionsmejl: gu-adm@phs.ki.se

Loading bibliometrics...