Hannah von Reding

Hannah von Reding

Projektsamordnare

Samordnare på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin.

Om mig

Jag arbetar som projektkoordinator på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin.

  • Jag arbetar som koordinator för Erasmus Mundus Masterprogrammet Public Health in Disasters. I min roll som programkoordinator är jag ansvarig för planering och koordinering av kursinnehåll, samt att finnas tillgänglig för studenterna. I tillägg till Erasmus Mundus programmet koordinerar jag även den fristående kursen Public Health Response in Disasters (20 poäng), som ges en gång om året. Jag koordinerar dessutom uppdragsutbildningen Health assistance in humanitarian crisis, som är ett samarbete mellan Läkare utan Gränser (MSF) och KI. I kursen deltar läkare och sjuksköterskor innan de ska åka på fältarbete med MSF. Kursen har som mål att förse deltagarna med kompetenser, strategier och verktyg föratt arbeta inom humanitärt hälsobistånd.
  • Dessutom arbetar jag med IPA Care, ett kapacitetsbyggnadsprojekt för att förhindra risker kring jordbävningar och andra hälsohot, på centrumet.

  • Jag arbetar även med centrumets roll som rådgivande organ till Socialstyrelsen. Inom det uppdraget är jag del av teamet som skriver omvärldsrapporter och analyser, samt forskningsanalyser, inom ämnet global katastrofmedicin.

Innan jag började på KI arbetade jag med globala utvecklingsfrågor på icke-statliga organisationer.

Jag svarar gärna på frågor om våra utbildningar på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, om IPA Care, samt om vår roll som rådgivande organ till Socialstyrelsen.

Utbildning

  • MSc i Global Health - Specialization: Policy, Financing and Health Care Systems, University of Copenhagen, Danmark
  • BSc i Utvecklingsstudier, Lunds universitet