Om mig

Jag är doktorand vid Enheten för logopedi sedan november 2019. Mitt avhandlingsarbete undersöker tal, röst och kommunikation samt behandlingseffekter av intensiv gruppträning vid Parkinsons sjukdom. Jag är även anställd som logoped på Stockholms Sjukhem. I min kliniska verksamhet arbetar jag med rehabilitering av tal, röst, kommunikation och sväljförmåga efter stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Forskningsbeskrivning

Övergripande syfte med projektet är att undersöka effekterna på tal, röst och kommunikation efter intensiv gruppträning för personer med Parkinsons sjukdom samt överföring av dessa effekter till naturliga situationer. Projektet syftar också till att beskriva relationen mellan tal- och röstfunktion, kognitiv status och strukturell och funktionell hjärnavbildning hos personer med Parkinsons sjukdom. Utifrån insamlad data undersöks också eventuella skillnader i mottaglighet för tal- och röstbehandling.

Doktorandprojektet är en del av ett samarbete mellan Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) och Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) på KI, och är integrerat i ett pågående större projekt (BETA-PD) som delvis är knutet till Stockholms Sjukhem.

Läs mer om det övergripande projektet på: https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/pa…

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet 2017. Forskningsförberedande kurser på avancerad nivå i fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet 2011. Kandidatexamen i biomedicin från Karolinska Institutet 2010. Sommarforskarskola i medicinsk forskning vid Karolinska Institutet 2009. 

Loading bibliometrics...