Hanna Nilsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som forskningsassistent på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), vid CHIS, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm

Jag jobbade tidigare som vikarierande samordnare för Youth Aware of Mental health (YAM) inom Region Stockholm. Ordinarie samordnare för YAM, Anna Johansson, når du här: https://medarbetare.ki.se/people/anna-johansson-4