Skip to main content
Profile image

Gustav Mårtensson

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag arbetar som doktorand i hjärnavbildningsgruppen på sektionen för klinisk geriatrik och handleds av Eric Westman. Jag har en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och är intresserad bildbehandling och maskinlärning. Jag har tidigare arbetat som forskningsingenjör i medtech-industrin med att utveckla diagnostiseringsverktyg inom strokevården .

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på att utveckla automatiska verktyg för att analysera MRI-data. I synnerhet att utvärdera möjligheten att använda grafteori för studera funktionella och strukturella nätverk i hjärnan och hur dessa förändras under olika stadier av Alzheimers sjukdom. Det huvudsakliga målet är att undersöka ifall dessa nätverk kan användas till tidigare diagnos av Alzheimers och för att bättre kunna förutspå hur sjukdomen utvecklas hos drabbade individer. 

Utbildning

2009-2014: Teknisk fysik (MSc i Tillämpad fysik) på Chalmers Tekniska Högskola

Loading bibliometrics...