Om mig

Gustav Nilsonne är medlem i arbetsgruppen för KI:s "Research Data Office", och datadomänspecialist för medicinska data för Svensk Nationell Datatjänst (SND; https://snd.gu.se). Gustav är också nationell koordinator för datadomänspecialisterna vid de lärosäten som är medlemmar i SND-konsortiet.

Forskningsbeskrivning

Gustav Nilsonne är docent i neurovetenskap, där han huvudsakligen arbetar med sömn och dygnsrytmer, bland annat med magnetkamerateknik. Gustav arbetar också inom metavetenskap med frågor om vetenskapens transparens och reproducerbarhert, bl.a. öppna data och metaanalys.

Utbildning

Läkarexamen, med dr, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...