Skip to main content
image.jpg

Gustav Nilsonne

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Gustav Nilsonne är medlem i arbetsgruppen för KI:s "Research Data Office", och datadomänspecialist för medicinska data för Svensk Nationell Datatjänst (SND; https://snd.gu.se). Gustav är också nationell koordinator för datadomänspecialisterna vid de lärosäten som är medlemmar i SND-konsortiet.

Forskningsbeskrivning

Gustav Nilsonne är forskare i neurovetenskap och metavetenskap. Inom neurovetenskap arbetar Gustav huvudsakligen med sömn och dygnsrytmer, bland annat med magnetkamerateknik. Inom metavetenskap arbetar Gustav med frågor om vetenskapens transparens och reproducerbarhert, bl.a. öppna data och metaanalys.

Utbildning

Läkarexamen, med dr, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...