Om mig

Senior professor i Barn-och ungdomsallergologi

Aktiv mentor och medverkande i flera forskningsprojekt inom ämnesområdet

PreventADALL samarbetsprojekt med Norge för prevention av atopiskt eksem och födoämnesallergi

GEWAC Prospektiv studie av förskolebarn med akut wheeze med särskild inriktning på genetik och biomarkörer för prognos och möjlig behandling

U-Biopred Europeiskt konsortium för kartläggning av biomarkörer för studier av mekanismer och markörer för svår astma hos barn och vuxna

Övriga uppdrag:

Medlem av EAACI task force och en internationell ”think-tank” PeARL -se publikationer.

Medlem av editorial board Pediatric Allergy Immunology, styrelsemedlem I stiftelsen Acta paediatrica.

Head of the Paediatric assembly inom ERS 2008- 2011

Member of the programme- and awardscommittee of ATS 2011-2013

Vetenskapligt råd/expert:

Konsul Berghs stiftelse för allergiforskning

Drottning Silvias jubileumsfond

Frimurare Barnhusets Forskningsfond

Jerringfonden

Forskningsbeskrivning

Forskargrupp:

Tillsammans med docent Cilla Söderhäll, Med Dr Björn Nordlund och Med Dr Jon Konradsen är vi en forskargrupp med ytterligare 4 disputerade läkare och en disputerad sjuksköterska, 5 hel- och deltidsanställda forskningssköterskor. Fyra registrerade doktorander ingår i gruppen (handledare Jon Konradsen, Björn Nordlund och Cilla Söderhäll). Forskningen sker i ett etablerat nätverk av allergologi- och lungmedicinforskare, immunologer, genetiker, fysiologer och primärvårdsforskare samt i samarbete med professor Valentas grupp i Wien (rhinovirus), två internationella och ett nordiskt nätverk U-Biopred och PreventadALL och INSTAR.

Pedagogiska meriter

Handledarskap

Avslutade:

Karin Lönnkvist disputerad 2002, huvudhandledare

Catarina Almqvist disputerad 2002, bihandledare

Anne Kihlström disputerad 2004, huvudhandledare

Christophe Pedroletti disputerad 2004, huvudhandledare

Carl-Axel Hederos disputerad 200, huvudhandledare

Wilhelm Zetterquist, disputerad 2008, bihandledare

Kerstin Sundell-Bergström licenciat 2010, bihandledare

Anna Asarnoj, disputerad 2012, bihandledare

Jon Konradsen, disputerad 2012, huvudhandledare

Björn Nordlund, disputerad 2013, bihandledare (50%)

Sten-Erik Bergström disputerad 2013, bihandledare

Marina Jonsson, disputerad 2015, bihandledare

Nora Nilsson, disputerad 2015, bihandledare

Maria Ingemansson, disputation 2016, bihandledare

Katarina Stenberg-Hammar, disputation 2016, bihandledare (40%).

Pågående:

Paraskevi Kosma, bihandledare, registrerad januari 2014.

Utbildning

Utbildning och anställningar

Specialist i pediatrik 1979

Med Dr 1984, Karolinska Institutet, Ventilation-perfusion relationship during acute asthma in children.

Postdoc 1985-1987, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Immunology, Baltimore, USA

Docent i pediatrik 1991, Karolinska Institutet

Professor i Barn-och ungdomsallergologi, KI 2006-2015.

Föreståndare för klinisk forskning, Centrum för allergiforskning, IMM, KI 2006-2019

Verksamhetschef Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barndivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset (ADEL/BM2) 2001-2008.

Senior professor i Barn- och ungdomsallergologi 2015 pågår.

Överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus 1999 t.v. Deltid från okt-2015 t.v.

Akademiska priser och utmärkelser

Publikationer 2018-2020

Håvard Ove Skjerven, PhD,1,2 Eva Maria Rehbinder, MD,3,2 Riyas Vettukattil, PhD,2,1 Marissa LeBlanc, PhD,4 Berit Granum, PhD,5 Guttorm Haugen, Professor, Dr med,6,2 Gunilla Hedlin et al. Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicenter, cluster-randomised trial. Lancet. IF 59.102

Saunders CM, Rehbinder EM, Carlsen KCL, Gudbrandsgard M, Carlsen KH, Haugen G, Hedlin G et al.Food and nutrient intake and adherence to dietary recommendations during pregnancy: a Nordic mother-child population-based cohort. Nutr Res. 2019 Dec 20;63. doi: 10.29219/fnr.v63.3676. eCollection 2019. IF 2.627

Kreyberg I, Hilde K, Bains KES, Carlsen KH, Granum B, Haugen G, Hedlin G et al. PreventADALL Study Group. Snus in pregnancy and infant birth size: a mother-child birth cohort study. ERJ Open Res. 2019 Dec 2;5(4). pii: 00255-2019. doi: 10.1183/23120541.00255-2019. eCollection 2019 Oct. IF 3.350

Cruz AA, Riley JH, Bansal AT, Ponte EV, Souza-Machado A, Almeida PCA, Biao-Lima V, Davis M, Bates S, Adcock IM, Sterk PJ, Chung KF; ProAR Study Group; U-BIOPRED Study Groups. Asthma similarities across ProAR (Brazil) and U-BIOPRED (Europe) adult cohorts of contrasting locations, ethnicity and socioeconomic status. Respir Med. 2019 Nov 26;161:105817. doi: 10.1016/j.rmed.2019.105817. [Epub ahead of print] IF 3.237

Konradsen JR, Grundström J, Hellkvist L, Tran TAT, Andersson N, Gafvelin G, Kiewiet MBG, Hamsten C, Tang J, Parkin RV, Shamji MH, Hedlin G, Cardell LO, van Hage M. Intralymphatic immunotherapy in pollen-allergic young adults with rhinoconjunctivitis and mild asthma: A randomized trial. J Allergy Clin Immunol. 2019 Nov 24. pii: S0091-6749(19)31599-4. doi: 10.1016/j.jaci.2019.11.017. [Epub ahead of print]  IF 14.110

Katayama S, Hammar KS, Krjutškov K, Einarsdottir E, Hedlin G, Kere J, Söderhäll C. Acute wheeze-specific gene module shows correlation with vitamin D and asthma medication. Eur Respir J. 2019 Oct 16. pii: 1901330. doi: 10.1183/13993003.01330-2019. [Epub ahead of print] IF 11.807

Endre KMA, Rehbinder EM, Carlsen KL, Carlsen KH, Gjersvik P, Hedlin G, Jonassen CM, LeBlanc M, Nordlund B, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukattil R, Landrø L; Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys.. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Jul 15. pii: S2213-2198(19)30613-0. doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.039. [Epub ahead of print] IF 7.550

Perotin JM, Schofield JPR, Wilson SJ, Ward J, Brandsma J, Strazzeri F, Bansal A, Yang X, Rowe A, Corfield J, Lutter R, Shaw DE, Bakke PS, Caruso M, Dahlén B, Fowler SJ, Horváth I, Howarth P, Krug N, Montuschi P, Sanak M, Sandström T, Sun K, Pandis I, Auffray C, De Meulder B, Lefaudeux D, Riley JH, Sousa AR, Dahlen SE, Adcock IM, Chung KF, Sterk PJ, Skipp PJ, Collins JE, Davies DE, Djukanović R; U-BIOPRED Study Group; U-BIOPRED:. Epithelial dysregulation in obese severe asthmatics with gastro-oesophageal reflux. Eur Respir J. 2019 Jun 27;53(6). IF 11.807

Östling J, van Geest M, Schofield JPR, Jevnikar Z, Wilson S, Ward J, Lutter R, Shaw DE, Bakke PS, Caruso M, Dahlen SE, Fowler SJ, Horváth I, Krug N, Montuschi P, Sanak M, Sandström T, Sun K, Pandis I, Auffray C, Sousa AR, Guo Y, Adcock IM, Howarth P, Chung KF, Bigler J, Sterk PJ, Skipp PJ, Djukanović R, Vaarala O; U-BIOPRED Study Group. IL-17-high asthma with features of a psoriasis immunophenotype. J Allergy Clin Immunol. 2019 Nov;144(5):1198-1213. IF 14.110

Kreyberg I, Bains KES, Carlsen KH, Granum B, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Hilde K, Jonassen CM, Nordhagen LS, Nordlund B, Sjøborg KD, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukatil RM, Lødrup Carlsen KC. Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. ERJ Open Res. 2019 Apr 8;5(2). pii: 00197-2018. doi: 10.1183/23120541.00197-2018. eCollection 2019 Apr. IF 3.350

Brandsma J, Goss VM, Yang X, Bakke PS, Caruso M, Chanez P, Dahlén SE, Fowler SJ, Horvath I, Krug N, Montuschi P, Sanak M, Sandström T, Shaw DE, Chung KF, Singer F, Fleming LJ, Sousa AR, Pandis I, Bansal AT, Sterk PJ, Djukanović R, Postle AD; U-BIOPRED Study Group. Lipid phenotyping of lung epithelial lining fluid in healthy human volunteers. Metabolomics. 2018 Sep 17;14(10):123. doi: 10.1007/s11306-018-1412-2. IF 3.630

Rehbinder EM, Winger AJ, Landrø L, Asarnoj A, Berents TL, Carlsen KH, Hedlin G, Jonassen CM, Nordlund B, Sandvik L, Skjerven HO, Söderhäll C, Vettukattil R, Carlsen KCL; study group. Dry skin and skin barrier in early infancy. Br J Dermatol. 2019 Jan 13. doi: 10.1111/bjd.17626. [Epub ahead of print] IF 6.129

Ingemansson M, Jonsson M, Henriksson P, Hedlin G, Kull I, Wikström Jonsson E,Krakau I, Kiessling A.  Influence of contextual features on quality of primary care in children with asthma. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2018 Nov 21. doi: 10.1111/jep.13078. [Epub ahead of print] IF 1.483

Simpson AJ, Hekking PP, Shaw DE, Fleming LJ, Roberts G, Riley JH, Bates S, Sousa AR, Bansal AT, Pandis I, Sun K, Bakke PS, Caruso M, Dahlén B, Dahlén SE, Horvath I, Krug N, Montuschi P, Sandstrom T, Singer F, Adcock IM, Wagers SS, Djukanovic R, Chung KF, Sterk PJ, Fowler SJ; U-BIOPRED Study Group. Treatable Traits in the European U-BIOPRED Adult Asthma Cohorts.  Allergy. 2018 Oct 11. doi: 10.1111/all.13629. [Epub ahead of print] IF 6.771

*Niespodziana K, Stenberg-Hammar K, Megremis S, Cabauatan CR, Napora-Wijata K, Vacal PC, Gallerano D, Lupinek C, Ebner D, Schlederer T, Harwanegg C, Söderhäll C, van Hage M, Hedlin G, Papadopoulos NG, Valenta R. PreDicta chip-based high resolution diagnosis of rhinovirus-induced wheeze. Nat Commun. 2018 Jun 18;9(1):2382. doi: 10.1038/s41467-018-04591-0. IF 12.353

Jevnikar Z, Östling J, Ax E, Calvén J, Thörn K, Israelsson E, Öberg L, Singhania A, Lau LCK, Wilson SJ, Ward JA, Chauhan A, Sousa AR, De Meulder B, Loza MJ, Baribaud F, Sterk PJ, Chung KF, Sun K, Guo Y, Adcock IM, Payne D, Dahlen B, Chanez P, Shaw DE, Krug N, Hohlfeld JM, Sandström T, Djukanovic R, James A, Hinks TSC, Howarth PH, Vaarala O, van Geest M, Olsson H; Unbiased Biomarkers in Prediction of Respiratory Disease Outcomes study group. Epithelial IL-6 trans-signaling defines a new asthma phenotype with increased airway inflammation. J Allergy Clin Immunol. 2018 Jun 11. pii: S0091-6749(18)30847-9. doi: 10.1016/j.jaci.2018.05.026. [Epub ahead of print] IF 14.110

Nilsson N, Nilsson C, Ekoff H, Wieser-Pahr S, Borres MP, Valenta R, Hedlin G, Sjölander S. Grass-Allergic Children Frequently Show Asymptomatic Low-Level IgE Co-Sensitization and Cross-Reactivity to Wheat. Int Arch Allergy Immunol. 2018;177(2):135-144. IF 2.437

Lødrup Carlsen KC, Rehbinder EM, Skjerven HO, Carlsen MH, Fatnes TA, Fugelli P, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Jonassen CM, Landrø L, Lunde J, Marsland BJ, Nordlund B, Professor KR, Sjøborg K, Söderhäll C, Cathrine Staff A, Vettukattil R, Carlsen KH; study group. Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study. Allergy. 2018 Oct;73(10):2063-2070. doi: 10.1111/all.13468. Epub 2018 Jun 19. IF 6.771

Henckel E, Svenson U, Nordlund B, Berggren Broström E, Hedlin G, Degerman S, Bohlin K. Telomere length was similar in school-age children with bronchopulmonary dysplasia and allergic asthma. Acta Paediatr. 2018 Aug;107(8):1395-1401. IF 2.58

Stenberg Hammar K, Niespodziana K, van Hage M, Kere J, Valenta R, Hedlin G, Söderhäll C. Reduced CDHR3 expression in children wheezing with rhinovirus.Pediatr Allergy Immunol. 2018 Mar;29(2):200-206.

Hekking PP, Loza MJ, Pavlidis S, de Meulder B, Lefaudeux D, Baribaud F, Auffray C, Wagener AH, Brinkman P Ir, Lutter R Ir, Bansal AT, Sousa AR, Bates SA, Pandis Y, Fleming LJ, Shaw DE, Fowler SJ, Guo Y, Meiser A, Sun K, Corfield J, Howarth PH, Bel EH, Adcock IM, Chung KF, Djukanovic R, Sterk PJ; U-BIOPRED Study Group. Pathway discovery using transcriptomic profiles in adult-onset severe asthma. J Allergy Clin Immunol. 2018 Apr;141(4):1280-1290. IF 14.110

Papadopoulos NG, Čustović A, Cabana MD, Dell SD, Deschildre A, Hedlin G, Hossny E, Le Souëf P, Matricardi PM, Nieto A, Phipatanakul W, Pitrez PM, Pohunek P, Gavornikova M, Jaumont X, Price DB. Pediatric asthma: An unmet need for more effective, focused treatments. Pediatr Allergy Immunol. 2019 Feb;30(1):7-16. IF 4.654

 Jartti T, Smits HH, Bønnelykke K, Bircan O, Elenius V, Konradsen JR, Maggina P, Makrinioti H, Stokholm J, Hedlin G et al. EAACI Task Force on Clinical Practice Recommendations on Preschool Wheeze. Bronchiolitis needs a revisit: Distinguishing between virus entities and their treatments. Allergy. 2019 Jan;74(1):40-52. IF 6.771

Adamiec A, Ambrożej D, Ryczaj K, Ruszczynski M, Elenius V, Cavkaytar O, Hedlin G et al. EAACI Task Force on Clinical Practice Recommendations on Preschool Wheeze . Pediatr Allergy Immunol. 2019 Oct 28. doi: 10.1111/pai.13142. [Epub ahead of print] IF 4.654

Katarzyna Niespodziana, Kristina Borochova,  Thomas Schlederer,  Natalia Astafyeva Tatiana Baranovskaya,  Mohamed-Ridha Barbouche  - - Hedlin G et al. Towards personalization of asthma treatment according to trigger factors. Journal of Allergy Clin Immunol. IF 14.110

Alexander G. Mathioudakis, Adnan Custovic, Antoine Deschildre, Francine M. Ducharme, Omer Kalayci, Clare Murray --- Hedlin G et.al

Research priorities in pediatric asthma: Results of a global survey of multiple 1 stakeholder groups by the Pediatric Asthma in Real Life (PeARL) Think Tank.  Allergy IF 6.771