Bild föreställandes Greta Wester.

Greta Wester

Doktorand

Leg. psykolog och doktorand inom Beroendecentrum.

Om mig

Legitimerad psykolog och doktorand med särskilt intresse för beroende!

Jag har tidigare arbetat inom träningsbranschen i tio år och drivs även av att förstå- och jobba för en helhetsbild av hälsa: både mental och fysisk.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att först undersöka möjligheter och hinder till-, och sedan effekter av att implementera internetbaserade insatser för alkohol-, cannabis- och spelberoende inom socialtjänsten. Förhoppningarna är att det ska bidra till att beroendevården blir mer jämlik över landet, att arbetsförhållandena för anställda inom socialtjänsten blir bättre och att tröskeln sänks för personer med beroendeproblematik att söka hjälp, både generellt och till socialtjänsten specifikt. 

En liten del av min tjänst jobbar jag kliniskt på Liljeholmsbergets beroendemottagning där jag framförallt gör utredningar samt håller i Braining, pulshöjande gruppträning, för patienter och personal.