gt.jpg

Göran Tomson

Anknuten till Forskning

Om mig

Göran är professor i internationell hälso o sjukvårdsforskning och rädgivare UN Agenda 2030 Presidents office vid Karolinska Institutet och gästprofessor på Shandong University in China. Han är medgrundare och senior adviser Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Kungl.Vetenskapsakademien. Han är Distinguished Fellow at the George Institute for Global Health, UNSW och Oxford University.

Hans forskning handlar om kunskap för att kunna ge bättre hälso och sjukvård globalt och särskilt i låg och medelinkomstländer. Görans erfarenheter har lett till medlemskap i flera kommitteer bl a:

Han är medgrundare till det internationella nätverket ReAct Network on antimicrobial resistance och undervisar på masters och doktorand kurser samt i grundutbildning.

För mer information inklusive vetenskaplig produktion vänligen se Engelska version.

Forskningsbeskrivning

For details please click English version above

Pedagogiska meriter

For details please click English version

Utbildning

Specialist i barn o allmänmedicin

PhD internationell hälso o sjukvårdsforskning

Akademiska priser och utmärkelser

Dr. Satya Pal Oration Award from the National Academy of Medical Sciences, India (2004).

Karolinska Institutets etikpris (2014)

Heidelberg University Silver Medal for long and outstanding cooperation, 2014