Photo: Stefan Zimmerman

Frideborg Bradley

Anknuten till Forskning

Om mig

Nuvarande tjänst

 • Postdoc, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet
 • AT-läkare (Forskar-AT), Karolinska Universitetssjukhuset

Finansiärer

 • Region Stockholm/Karolinska Institutet (Forskar-AT tjänst)
 • Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
 • Tore Nilsons Stiftelse för Medicinsk Forskning

Akademiska utmärkelser och övriga meriter

 • 2022- Stipendiat Stiftelsen Maria Röhls minne
 • 2021- Representant för doktorander vid promoveringsceremoni
 • 2017- Best abstract award, HIV Nordic conference
 • 2013- Bästa examensarbete vid läkarprogrammet med projektet Prevalence and trends of protein energy malnutrition in children under 5 years in a rural area of Uganda
 • 2012-2015- Föreläsare om studieteknik för läkarstudenter vid Karolinska Institutet
 • 2012- Ordförande Läkarsektionen, Medicinska Föreningen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

I min avhandling studerade vi faktorer som påverkar den genitala slemhinnan och som är associerade med känslighet för hiv-smitta. Min nuvarande forskning fokuserar bland annat på hur könshormoner, både kroppsegna och exogena hormoner såsom vid användning av hormonella preventivmedel, samt den mikrobiella genitalfloran påverkar den genitala slemhinnan hos kvinnor. Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till att utveckla förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen av hiv, såsom t.ex. vaccin eller microbicider, samt bidra till utvecklingen av säkra hormonella preventivmedel.

Utbildning

 • 2016 - Läkarexamen, Karolinska Institutet
 • 2020 - Doktorsexamen, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet