Fredrik Ullén

Fredrik Ullén

Professor

Om mig

Jag är professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jag är också internationellt aktiv som konsertpianist, och finns till dags dato representerad på 25 CD-skivor, de flesta på BIS Records.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är fokuserad på expertisens och kreativitetens neuropsykologi, alltså de mekanismer i hjärnan som tillåter oss att prestera på hög nivå inom ett viss fält, efter många år av målinriktad träning. Specifika intressen är till exempel hur hjärnan representerar och kontrollerar musikaliska färdigheter, betydelsen av intern motivation för inlärning och kreativitet, och hur expertis beror av ett samspel mellan gener och miljö. Vi studerar också musikalisk improvisation som en modell för att förstå kreativ problemlösning och dess hjärnmekanismer. Metodologiskt kombinerar vi neuroimaging med experimentell psykologi och beteendegenetiska analyser.

Akademiska priser och utmärkelser

Vetenskaplig medlem av Max Planck Sällskapet, 2021.

Ledamot av Academia Europaea, 2017.

Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, 2007.