img_2476.jpg

Fredrik Strand

Anknuten till Forskning

Jag är aktiv inom Bröstradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning handlar om användningen av artificiell intelligens för radiologisk screening och diagnostik.

Om mig

Jag är docent i radiologi och specialistläkare inom Bild- och Funktionsmedicin (röntgen) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sedan tidigare är jag även civilingenjör i teknisk fysik, och har erfarenhet som entreprenör i startup-företag. Forskningsmässigt är jag intresserad av att undersöka hur nya maskininlärningstekniker, djupinlärning, kan användas för att utvärdera radiologiska bilder, från mammografi och magnetkamera, inom framförallt bröstcancerområdet.

Forskningsbeskrivning

Jag är huvudansvarig forskare för flera projekt:

 • VAI-B
  Nationellt projekt för att möjliggöra validering av AI-system för bröstradiologi
   
 • MammoAI 
  Retrospektiva studier med över två miljoner mammografibilder som används för att utveckla och utvärdera djupinlärning, artificiell intelligens, som har potentialen att förbättra dagens bröstcancerscreening. Djupa nätverk utvecklas tillsammans med KTH och inhämtas även externt för validering hos oss.
   
 • ScreenTrust CAD och ScreenTrust MRI
  Projekt med två prospektiva kliniska delstudier. ScreenTrust CAD där vi undersöker hur ett AI CAD fungerar som tredje granskare inom mammografi-screeningen. ScreenTrust MRI där vi undersöker hur en kombination av AI-program fungerar för att välja ut kvinnor till kompletterande magnetkameraundersökning inom screeningen.
   
 • qMRI
  Retrospektiv studie av MR-användning samt utveckling av kvantitativa metoder för att säkrare avgöra hur en tumör har svarat på neoadjuvant behandling. Tidigare genomförde jag inom detta område ett postdoktoralt arbete på UCSF inom projektet I SPY 2. 

Pedagogiska meriter

 • Huvudhandledare för två och bihandledare för tre doktorander
 • Undervisning i radiologi för läkarstudenter
 • Undervisning i bröstradiologi för ST-läkare inom radiologi och onkologi
 • Undervisning i bröstradiologi och AI för magisterstudenter på KTH samt doktorander på KI

Utbildning

 • Medicine Doktor från Karolinska Institutet
 • Läkarexamen från Karolinska Institutet
 • Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Forskar ST, SLL (Stockholms Läns Landsting)

2016 Stipendiat, SFMR (Svensk Förening för Medicinsk Radiologi)

2017 Travel Award, RSNA (Radiological Society of North America)

2020 Klinisk postdoktor, Region Stockholm