Fredrik Baecklund

Fredrik Baecklund

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar huvudsakligen specialist i onkologi vid enheten för pediatrisk hematologi och onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Där tar jag hand om barn med alla typer av cancer men har särskilt fokus på barn "solida" tumörer och har diagnosansvar för lymfom och bensarkom. 

Jag är postdoc på Enheten för Klinisk Epidemiologi, gruppen för cancerepidemiologi, där jag studerar risk- och prognosfaktorer vid non-Hodgkinlymfom.

Forskningsbeskrivning

Jag gör epidemiologiska studier på non-Hodgkinlymfom ffa. Just nu startar jag tillsammans med kollegor upp ett projekt som ska inkludera barn med lymfom. Målet med detta är att undersöka genetiska förändringar i dessa tumörer. 

Pedagogiska meriter

Studierektor för Forskarskolan i epidemiologi för kliniker, generation 18 (2019-2021)

Utbildning

Leg läkare 2008, Karolinska Institutet  

Specialist i onkologi 2015, Karolinska Universitetssjukhset 

PhD 2017, Karolinska Institutet

Certificate of Competence in Lymphoma 2018. Unversitetet i Ulm

Loading bibliometrics...