Fredrik Baecklund

Fredrik Baecklund

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är specialist i onkologi sedan 2015 och arbetar sedan dess på Enheten för pediatrisk hematologi och onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Där tar jag hand om barn med alla typer av cancer men har ansvar för de med lymfom och skelettsarkom. Mitt forskningsområde har också skiftat fokus från vuxna med lymfom till barn (och unga vuxna) med lymfom eller solida tumörer utanför centrala nervsystemet.

Forskningsbeskrivning

Jag driver epidemiologiska studier baserade på data från register, medicinska journaler och för lymfomfallen även tumörmaterial inhämtat från Sveriges regionala biobanker. Fokus är solida tumörer utanför centrala nervsystemet eller lymfom hos barn (och unga vuxna). 

Pedagogiska meriter

Studierektor för Forskarskolan i epidemiologi för kliniker, generation 18 (2019-2021). Undervisningsuppdrag inom senare generationer av Forskarskolan och den årliga, nationella SK-kursen i barnonkologi för ST-läkare i pediatrik. 

Utbildning

Leg läkare 2008, Karolinska Institutet  

Specialist i onkologi 2015, Karolinska Universitetssjukhset 

PhD 2017, Karolinska Institutet

Certificate of Competence in Lymphoma 2018. European School of Oncology and Universitetet i Ulm