Folke Hammarqvist

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Specialist i kirurgi 1994, docent i kirurgi 1996, adjungerad lektor och sedan 2009 adjungerad professor i akutkirurgi. Anställd på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1999. Har ett övergripande ansvar för akutkirurgin och på senaste tiden i ett processarbete för akutkirurgisk operationsverksamhet.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Forskar inom fälten metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi. Ingår i forskningsnätverk tillsammans med kollegor från njurmedicin-, gyn- och obstretrik samt anestesi- och intensivvårdsklinikerna vid CLINTEC samt med kollegor från CMM (Centrum för molekylärmedicin). Forskning inom nutrition och metabolism sker med fokus på katabola tillstånd och för närvarande akut kirurgiska tillstånd med eller utan inflammatoriskt påslag. Inom akutkirurgin studeras vanliga akutkirurgiska tillstånd såsom gallstenskomplikationer gallkirurgi, pancreatit, appendicit och ileus.

Utbildning

Undervisningsområde
Undervisar i metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi. Är ansvarig för en SK-kurs, akut-bukkirurgi sedan 2001 och för KN-kursen (klinisk nutrition) sedan 2002. Är ATLS-instruktör och kursansvarig för ATLS kurser vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Har tidigare varit initiativtagare till kurs i säker kirurgi.