Forskningsbeskrivning

Neuroepidemiologi

Vi studerar riskfaktorer och prognostiska indikatorer för neurodegenerativ sjukdom, med särskilt fokus på amyotrofisk lateral skleros (ALS). Våra vetenskapliga frågor omfattar till exempel vilken roll energimetabolism, immunmodulering och mag-tarm-mikrobiomet spelar, och hur de samspelar vad gäller risk och prognos för ALS. Vi använder oss av olika register, bland annat unika svenska hälsoregister (t ex Swedish Motor Neuron Disease Registry), longitudinella kohortstudier och fall-kontrollstudier. Vi arbetar i tätt samarbete med den neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och med andra ALS-forskare i Sverige och andra länder.

Psykologisk stress och dess hälsorelaterade effekter

Jag är intresserad av både kort- och långtidskonsekvenser av särskilda stressande livshändelser som exempelvis förlust av sin livspartner, förälder, syskon, barn eller närstående, cancerdiagnoser och naturkatastrofer.  Exempelvis så studerar jag om det finns oigenkända hälsokonsekvenser som följd av en cancerdiagnos och huruvida upplevelsen av allvarlig psykologisk stress efter en cancerdiagnos har någon inverkan på cancerprognosen. Dessa studier baseras primärt på hälsodata från de svenska registren tillsammans med pågående storskaliga kohortstudier i Sverige, USA och på Island.

Aktuella forskningsanslag (som PI)
Min forskning har fått stöd från European Research Council (ERC), Vetenskapsrådet (VR), Forte, Cancerfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Hjärnfonden, Chinese Scholarship Council, och Karolinska Institutet.

More information is available in English

Akademiska priser och utmärkelser