Om mig

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och disputerade 2012 i medicinsk vetenskap med avhandlingen "Bladder distension - aspects of a healthcare-related injury". 

Jag är docent i omvårdnad och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KISÖS) och har en förenad anställning som universitetssjuksköterska på verksamhetsområde Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset med kliniskt arbete på IVA.

I mitt utbildningsuppdrag vid institutionen är jag inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen i medicinsk respektive kirurgisk vård. Jag är också kursansvarig och examinator på olika kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammen och fristående kurser. 

Jag är mycket intresserad av pedagogik och har stor erfarenhet av handledning på magister/master- och forskarnivå. För tillfället är jag huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för ytterligare tio doktorander. 

Forskningsbeskrivning

Jag bedriver klinisk forskning med fokus på intensivvård och vård på akutsjukhus. Forskningsområdet innefattar även urinvägsbesvär i samband med sjukhusvård och personcentrerad vård efter kirurgi. 

Några av mina aktuella forskningsprojekt är:

 • Behandling av och uppföljning efter intensivvård pga Covid-19. Här ingår studier av hälsorelaterad livskvalitet, fysisk funktion och hallucinationer efter Covid-19, samt utvärdering av olika doser av trombosprofylax. Ett nyligen påbörjat doktorandprojekt kommer att utforska patientsäkerhet i samband med en pandemi.
   
 • Utökad fysioterapi efter intensivvård
   
 • Hot och våld inom intensivvård
   
 • Implementering av evidensbaserad vård för att förebygga, upptäcka och behandla urinretention i samband med höftkirurgi - Onset PrevenTIon of urinary retention in Orthopaedic Nursing and rehabilitation – the OPTION trial.
   
 • Bakteriuri och urinvägsbesvär efter utdragning av kvarkateter i urinblåsan (KAD)
   
 • Extern validering av National Early Warning Score 2 (NEWS2)
   
 • Personcentrerad vård efter kirurgisk behandling av fönstertittarsjuka - Follow-up after surgical treatment for intermittent claudication - the FASTIC study.