Photo of woman.

Eva Hellström Lindberg

Professor/överläkare

Om mig

Jag är professor i hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge, samt biträdande prefekt sedan 2008. Vidare är jag initiativtagare och chef sedan 2012 för Centrum för Hematologi och Regenerativ medicin (HERM) vid Campus Flemingsberg, en translational forskningsmiljö med fokus på hematologi, regenerativ medicin och immunologi. Jag är även gruppledare vid HERM för Eva Hellström-Lindberg group – Myelodysplastic syndromes.

Jag läste medicin vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1985, specialist i internmedicin 1991 och i hematologi 1993.  Sedan legitimationen har jag haft min kliniska tjänst som läkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 1992 på en avhandling om myelodysplastiskt syndrom (MDS). År 1996 blev jag docent i hematologi, samt professor och enhetschef för enheten för hematologi 2009.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplatiskt syndrom. Jag leder en klinisk forskningsverksamhet på Karolinska och är president för den Nordiska MDS gruppen. På HERM leder jag en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst, samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Utvalda publikationer

Implications of TP53 allelic state for genome stability, clinical presentation and outcomes in myelodysplastic syndromes. Bernard E, Nannya Y, Hasserjian RP, Devlin SM, Tuechler H, Medina-Martinez JS, Yoshizato T, Shiozawa Y, Saiki R, Malcovati L, Levine MF, Arango JE, Zhou Y, Solé F, Cargo CA, Haase D, Creignou M, Germing U, Zhang Y, Gundem G, Sarian A, van de Loosdrecht AA, Jädersten M, Tobiasson M, Kosmider O, Follo MY, Thol F, Pinheiro RF, Santini V, Kotsianidis I, Boultwood J, Santos FPS, Schanz J, Kasahara S, Ishikawa T, Tsurumi H, Takaori-Kondo A, Kiguchi T, Polprasert C, Bennett JM, Klimek VM, Savona MR, Belickova M, Ganster C, Palomo L, Sanz G, Ades L, Della Porta MG, Elias HK, Smith AG, Werner Y, Patel M, Viale A, Vanness K, Neuberg DS, Stevenson KE, Menghrajani K, Bolton KL, Fenaux P, Pellagatti A, Platzbecker U, Heuser M, Valent P, Chiba S, Miyazaki Y, Finelli C, Voso MT, Shih LY, Fontenay M, Jansen JH, Cervera J, Atsuta Y, Gattermann N, Ebert BL, Bejar R, Greenberg PL, Cazzola M, Hellström-Lindberg E, Ogawa S, Papaemmanuil E Nat Med 2020 10;26(10):1549-1556 PMID: 32747829

SF3B1-mutant MDS as a distinct disease subtype: a proposal from the International Working Group for the Prognosis of MDS. Malcovati L, Stevenson K, Papaemmanuil E, Neuberg D, Bejar R, Boultwood J, Bowen DT, Campbell PJ, Ebert BL, Fenaux P, Haferlach T, Heuser M, Jansen JH, Komrokji RS, Maciejewski JP, Walter MJ, Fontenay M, Garcia-Manero G, Graubert TA, Karsan A, Meggendorfer M, Pellagatti A, Sallman DA, Savona MR, Sekeres MA, Steensma DP, Tauro S, Thol F, Vyas P, Van de Loosdrecht AA, Haase D, Tüchler H, Greenberg PL, Ogawa S, Hellstrom-Lindberg E, Cazzola M Blood 2020 07;136(2):157-170 PMID: 32347921

A three-dimensional in vitro model of erythropoiesis recapitulates erythroid failure in myelodysplastic syndromes. Elvarsdóttir EM, Mortera-Blanco T, Dimitriou M, Bouderlique T, Jansson M, Hofman IJF, Conte S, Karimi M, Sander B, Douagi I, Woll PS, Hellström-Lindberg E Leukemia 2020 01;34(1):271-282 PMID: 31375745

Male sex and the pattern of recurrent myeloid mutations are strong independent predictors of blood transfusion intensity in patients with myelodysplastic syndromes. Rydén J, Edgren G, Karimi M, Walldin G, Tobiasson M, Wikman A, et alLeukemia 2019 02;33(2):522-527

Aberrant splicing and defective mRNA production induced by somatic spliceosome mutations in myelodysplasia. Shiozawa Y, Malcovati L, Gallì A, Sato-Otsubo A, Kataoka K, Sato Y, et alNat Commun 2018 09;9(1):3649

Pseudouridylation of tRNA-Derived Fragments Steers Translational Control in Stem Cells. Guzzi N, Cieśla M, Ngoc PCT, Lang S, Arora S, Dimitriou M, et alCell 2018 05;173(5):1204-1216.e26

Megakaryocytes harbour the del(5q) abnormality despite complete clinical and cytogenetic remission induced by lenalidomide treatment. Scharenberg C, Jansson M, Saft L, Hellström-Lindberg E Br. J. Haematol. 2018 02;180(4):526-533

Shiozawa Y, Malcovati L, Gallì A, et al. Gene expression and risk of leukemic transformation in myelodysplasia. Blood. 2017;130(24):2642-2653. Blood 2018 Aug;132(8):869-875

SF3B1-initiating mutations in MDS-RSs target lymphomyeloid hematopoietic stem cells. Mortera-Blanco T, Dimitriou M, Woll PS, Karimi M, Elvarsdottir E, Conte S, et alBlood 2017 08;130(7):881-890

Comprehensive mapping of the effects of azacitidine on DNA methylation, repressive/permissive histone marks and gene expression in primary cells from patients with MDS and MDS-related disease. Tobiasson M, Abdulkadir H, Lennartsson A, Katayama S

Perturbed hematopoietic stem and progenitor cell hierarchy in myelodysplastic syndromes patients with monosomy 7 as the sole cytogenetic abnormality. Dimitriou M, Woll PS, Mortera-Blanco T, Karimi M, Wedge DC, Doolittle H, et alOncotarget 2016 Nov;7(45):72685-72698

Utbildning

Jag har tidigare undervisat mycket inom områden som etik och samtalsmetodik. På senare år har jag ägnat mig åt att arbeta för en framgångsrik miljö for unga forskare och doktorander vid KI. Jag har tidigare varit studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för medicin i Huddinge under fem år.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Jag har erhållit en junior och en senior forskartjänst från Cancerfonden.
  • 2018 fick jag ett Wallenberg Clinical Scholar anslag; 3 miljoner per år i 5 år.
  • 2016 erhöll jag José Carreras Award: årets främsta hematologiska utmärkelse i Europa.