eva_h_stor.jpg

Eva Hellström Lindberg

Professor/överläkare

Om mig

Professor i hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge.

Jag läste medicin vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1985, specialist i internmedicin 1991 och i hematologi 1993.  Sedan legitimationen har jag haft min kliniska tjänst som läkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Jag disputerade vid KI 1992 på en avhandling om myelodysplastiskt syndrom (MDS) och blev docent i hematologi 1996 samt professor och enhetschef för enheten för hematologi 2009. Jag är sedan 2008 biträdande prefekt vid institutionen, och är initiavtagare och chef för Centrum för Hematologi och Regenerativ medicin, HERM, en translational forskningsmiljö med fokus på hematologi, regenerativ medicin och immunologi sedan 2012.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplatiskt syndrom. Jag leder en klinisk forskningsverksamhet på Karolinska och är president för den Nordiska MDS gruppen. På HERM har jag en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Utvalda publikationer

Male sex and the pattern of recurrent myeloid mutations are strong independent predictors of blood transfusion intensity in patients with myelodysplastic syndromes. Rydén J, Edgren G, Karimi M, Walldin G, Tobiasson M, Wikman A, et al Leukemia 2019 02;33(2):522-527

Aberrant splicing and defective mRNA production induced by somatic spliceosome mutations in myelodysplasia. Shiozawa Y, Malcovati L, Gallì A, Sato-Otsubo A, Kataoka K, Sato Y, et al Nat Commun 2018 09;9(1):3649

Pseudouridylation of tRNA-Derived Fragments Steers Translational Control in Stem Cells. Guzzi N, Cieśla M, Ngoc PCT, Lang S, Arora S, Dimitriou M, et al Cell 2018 05;173(5):1204-1216.e26

Megakaryocytes harbour the del(5q) abnormality despite complete clinical and cytogenetic remission induced by lenalidomide treatment. Scharenberg C, Jansson M, Saft L, Hellström-Lindberg E Br. J. Haematol. 2018 02;180(4):526-533

Shiozawa Y, Malcovati L, Gallì A, et al. Gene expression and risk of leukemic transformation in myelodysplasia. Blood. 2017;130(24):2642-2653. Blood 2018 Aug;132(8):869-875

SF3B1-initiating mutations in MDS-RSs target lymphomyeloid hematopoietic stem cells. Mortera-Blanco T, Dimitriou M, Woll PS, Karimi M, Elvarsdottir E, Conte S, et al Blood 2017 08;130(7):881-890

Comprehensive mapping of the effects of azacitidine on DNA methylation, repressive/permissive histone marks and gene expression in primary cells from patients with MDS and MDS-related disease. Tobiasson M, Abdulkadir H, Lennartsson A, Katayama S, Marabita F, De Paepe A, et al Oncotarget 2017 Apr;8(17):28812-28825

Erythropoiesis-stimulating agents significantly delay the onset of a regular transfusion need in nontransfused patients with lower-risk myelodysplastic syndrome. Garelius HK, Johnston WT, Smith AG, Park S, de Swart L, Fenaux P, et al J. Intern. Med. 2017 03;281(3):284-299

Progression in patients with low- and intermediate-1-risk del(5q) myelodysplastic syndromes is predicted by a limited subset of mutations. Scharenberg C, Giai V, Pellagatti A, Saft L, Dimitriou M, Jansson M, et al Haematologica 2017 03;102(3):498-508

Perturbed hematopoietic stem and progenitor cell hierarchy in myelodysplastic syndromes patients with monosomy 7 as the sole cytogenetic abnormality. Dimitriou M, Woll PS, Mortera-Blanco T, Karimi M, Wedge DC, Doolittle H, et al Oncotarget 2016 Nov;7(45):72685-72698

Utbildning

Jag har tidigare undervisat mycket inom områden som etik och samtalsmetodik, men på senare år har jag ägnat mig åt att arbeta för en framgångsrik miljö for unga forskare och doktorander och var bl studierektor för forskarutbildningen på institutionen under 5 år.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Jag har erhållit en junior och en senior forskartjänst från Cancerfonden.
  • 2018 fick jag ett Wallenberg Clinical Scholar anslag; 3 miljoner per år i 5 år.
  • 2016 erhöll jag José Carreras Award: årets främsta hematologiska utmärkelse i Europa. 
Loading bibliometrics...