Skip to main content
(c) Arvid Frostell

Eric Thelin

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Publicerade vetenskapliga artiklar

2017

[pubmed:28988334]

[pubmed:28978285]

[pubmed:28771476]

[pubmed:28546860]

[pubmed:28368438]

[pubmed:28275834]

[pubmed:28848487]

[pubmed:28775710]

[pubmed:28740480]

[pubmed:28717351]

[pubmed:28497934]

[pubmed:28070712]

[pubmed:27957604]

2016

[pubmed:28066322]

[pubmed:26490563]

[pubmed:27604350]

[pubmed:27591967]

[pubmed:27389876]

[pubmed:27315805]

[pubmed:27995066]

[pubmed:27019200]

[pubmed:27014178]

2015

[pubmed:25809062]

[pubmed:26136237]

[pubmed:25852640]

2014

[pubmed:25228896]

[pubmed:24146416]

2013

[pubmed:23297751]

[pubmed:23509442]

2012

[pubmed:23227020]

Forskningsbeskrivning

Neurocritical Care, Biomarkers, Intracranial monitoring, Traumatic Brain Injury, Neuroinflammation

Loading bibliometrics...