Om mig

Erik Sachs är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han är också ST-läkare i Thoraxkirurgi på Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Surgical Treatment of Lung Cancer

Erik arbetar för närvarande med sin avhandling i allmän thoraxkirurgi och framför allt kirurgisk behandling av lungcancer. 

Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår kirurgisk behandling av lungcancer. 

Loading bibliometrics...