Om mig

Jag  tog läkarexamen vid Uppsala Universitet 2007 och har sedan dess arbetat på Östersunds sjukhus. Jag blev specialist i obstetrik och gynekologi 2017 och arbetar nu mest inom obstetriken. Sedan 2015 är jag doktorand på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om fosterövervakning under förlossning med fokus på datoriserad tolkning av CTG och decelerationers roll för utveckling av syrebrist. Vi har intresserat oss av att kunna studera arean av decelerationer och se hur detta korrelerar till syrebrist. Vi har ett samarbete med KTH där vi har utvecklat en datoriserad algoritm för CTG-tolkning med fokus på att identifiera och mäta decelerationer.