Distriktssköterska

Erika Berggren

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Adjunkt


Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

  • Specialistsjuksköterskeprogrammet till Distriktssköterska
  • Palliativ vård

Vårdutvecklingsledare vid Akademisk primärvårdscentrum (APC). 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom primärvård med intresse för patienters perspektiv, hemsjukvård, palliativ vård och nutritionsvård. För att kunna bemöta personers olika vårdbehov behövs samarbete i team och min inriktning är därför även interprofessionellt lärande och samarbete.

Symptom Burden in Patients With Home Care Who Are at Risk for Malnutrition: A Cross-Sectional Study Berggren E, Strang P, Orrevall Y, Olin Ao, Tornkvist L JOURNAL OF PALLIATIVE CARE 2020;35(2):103-109

District nurses and general practitioners' negotiation of responsibility for nutritional care for patients in palliative phases cared for at home. Erika Berggren, Lena Törnkvist, Ann Ödlund Olin, Ylva Orrevall, Peter Strang and Ingrid Hylander Prim Health Care Res Dev. 2020; 21: e58