Om mig

Erik Sachs är doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi i forskargruppen Thoraxkirurgi. Han är också ST-läkare i Thoraxkirurgi på Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Surgical Treatment of Lung Cancer

Erik arbetar för närvarande med sin avhandling i allmän thoraxkirurgi och framför allt kirurgisk behandling av lungcancer. 

Syftet med projektet är att förbättra kliniska utfall hos patienter som genomgår kirurgisk behandling av lungcancer. 

 

Publikationer

Al-Ameri M, Sachs E, Sartipy U, Jackson V. Uniportal versus multiportal video-assisted thoracic surgery for lung cancer. J Thorac Dis. 2019 Dec;11(12):5152-5161. doi: 10.21037/jtd.2019.12.01. PMID: 32030232; PMCID: PMC6987997.

 

Sachs E, Jackson V, Sartipy U. Household disposable income and long-term survival after pulmonary resections for lung cancer. Thorax. 2020 Sep;75(9):764-770. doi: 10.1136/thoraxjnl-2019-214321. Epub 2020 Jun 20. PMID: 32564001; PMCID: PMC7476259.

 

Sachs E, Sartipy U, Jackson V. Sex and Survival After Surgery for Lung Cancer: A Swedish Nationwide Cohort. Chest. 2020 Nov 17:S0012-3692(20)35155-2. doi: 10.1016/j.chest.2020.11.010. Epub ahead of print. PMID: 33217414.

Pedagogiska meriter

Inbjuden föreläsare på Sophiahemmet, specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

Inbjuden föreläsare på Kungliga Tekniska Högskolan, Masterprogram, kurs i användning av medicinteknisk utrustning