Erik Hedman picture

Erik Hedman-Lagerlöf

Adjungerad professor

Om mig

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, forskargruppsledare och professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Ångestsyndrom, depression och stressjukdomar är vanligt förekommande, innebär ett svårt lidande för individen och medför stora samhälleliga kostnader. Forskningen i min grupp är inriktad mot behandling och bedömning av ångest, depression och stress med särskilt fokus på hälsoångest, det vill säga en överdriven och handikappande rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. Centrala delar av forskningen är också att undersöka hur behandlingar fungerar när de ges i reguljär vård och hur effektiv psykologisk behandling är när den förmedlas via Internet. Jag var med och startade Internetpsykiatrienheten (www.internetpsykiatri.se) i Stockholm som är en av världens ledande kliniker inom området Internetbehandling.

Fem utvalda publikationer

Exposure-based cognitive-behavioural therapy via the internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: randomised controlled trial.
Hedman E, Axelsson E, Andersson E, Lekander M, Ljótsson B
Br J Psychiatry 2016 11;209(5):407-413

Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial.
Hedman E, Andersson G, Andersson E, Ljótsson B, Rück C, Asmundson GJ, et al
Br J Psychiatry 2011 Mar;198(3):230-6

Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial.
Hedman E, Axelsson E, Görling A, Ritzman C, Ronnheden M, El Alaoui S, et al
Br J Psychiatry 2014 Oct;205(4):307-14

Cost-effectiveness and long-term effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for severe health anxiety.
Hedman E, Andersson E, Lindefors N, Andersson G, Rück C, Ljótsson B
Psychol Med 2013 Feb;43(2):363-74

D-Cycloserine vs Placebo as Adjunct to Cognitive Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder and Interaction With Antidepressants: A Randomized Clinical Trial.
Andersson E, Hedman E, Enander J, Radu Djurfeldt D, Ljótsson B, Cervenka S, et al
JAMA Psychiatry 2015 Jul;72(7):659-67