Forskningsbeskrivning

Perfusion och kirurgi vid thorakal aortasjukdom

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka hur användandet av hjärtlungmaskinen samt hur olika typer av kirurgisk teknik kan påverka förekomsten av postoperativa komplikationer och överlevnad hos patienter som opereras för thorakal aortasjukdom, både elektivt och akut.

Pedagogiska meriter

Föreläsningsuppdrag

2019 och framåt "Thoraxkursen" Nationell kurs inom Thoraxkirurgi samt thoraxanestesi för ST-läkare from 2019. Ämne: ECMO hands-on

2022 "Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp" Karolinska institutet. Ämne: Hjärtlungmaskinen och ECMO

Utbildning

2018 European Certificate in Cardiovascular Perfusion, The European Board of Cardiovascular Perfusion

2018 Perfusionist, Scandianavian School of Cardiovascular Technology, Århus Universitet

2010 Specialistsjuksköterskeexamen inriktning anestesisjukvård, Örebro Universitet

2008 Sjuksköterskeexamen, Örebro Universitet