Picture of Erik in wooded area

Erik Bojerud

Forskningsassistent

Om mig

Anställd forskningsassistent i forskningsprojektet Samlarkraft. Hjälper till med rekrytering, screening, monitorering, datainsamling samt diverse administrativa uppgifter. Psykologistudent med huvudfokus på social- och personlighetspsykologi.

Utbildning

Masterprogrammet i Psykologi - Stockholms universitet (2022 - pågående)

Kandidatexamen i Psykologi - Stockholms universitet (2019 - 2022)