Skip to main content

Om mig

Jag är prefektassistent och teamledare för sekretariatet på institutionen för folkhälsovetenskap (PHS).

Du som är verksam vid PHS kan vända dig till mig med frågor som rör tex avtal, brev och intyg från prefekt Marie Hasselberg. Jag är även behjälplig med mötesbokning, administration kring föreläsningar/seminarier, inbjudningar/utskick, reseprofiler och resebokning, diarieföring mm. Jag samordnar även signatur- och mötesförfrågningar till Per Hanvik, administrativ chef.

 

Loading bibliometrics...