Skip to main content
fullsizerender.jpg

Emma Tham

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är biträdande överläkare på Klinisk Genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset och senior forskare vid MMK, gruppen medicinsk genetik. På kliniken träffar jag patienter med ärftlig cancer och ärftliga syndrom och på vårt kliniska laboratorium analyserar jag konstitutionella mutationer och somatiska genetiska avvikelser vid hematologiska maligniteter.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt:

 

(1) - Ärftlig cancer – forskning om den genetiska orsaken bakom ärftlig cancer, genetiska riskfaktorer samt förbättrade kontrollprogram vid sällsynta ärftliga cancersyndrom. Ex SWEP53 - en studie om modifierande faktorer och nya kontrollprogram för bärare av ärftliga TP53 mutationer.

 

(2) - Cellfritt tumör DNA (liquid biopsy) vid diagnos, prognos och uppföljning av vuxna och barn med cancer.

 

(3) - Ärftliga syndrom – forskning om den genetiska orsaken bakom syndrom samt genotyp-fenotyp korrelationer

Loading bibliometrics...