Om mig

Jag är intresserad av hur immunförsvaret bildas, upprätthålls och hur det kan bli något farligt i våra kroppar. 

Jag analyserar vävnadsstrukturer, proteinuttryck och immunceller med framför allt tekniker som FACS, immunohistokemi och RNAseq/microarray. 

Sedan Januari 2020 arbetar jag som forskningssamordnare i Malin Flodström-Tullbergs forskargrupp. Jag är delaktig i olika forskningsprojekt om virusinducerad Typ 1 Diabetes. Under våren har vi även börjat studera hur SARS-CoV2/ COVID-19 påverkar bukspottskörteln och relation till diabetesutveckling. 

Jag har tidigare forskat många år om lungans immunolog och framförallt om makrofager; hur de bildas, förnyas och kan bli skadliga när homeostas förstörs.  Under min doktorandtid och första postdoc studerade jag interaktionen mellan djur/människa och infektioner av parasiter både i lunga och i tarmvävnad.  

2020 - 

2018 - 2019 med Tim Willinger, CIM/MedH. Projekt: Hur bildas Alveolära Makrofager hos människa? Vilka celler är kan bilda Alveolära makrofager i nyfödda individer respektive i vuxna? Är alla alveolära makrofager skapade från samma sorts celler, och har de alla samma funktionella kapacitet och plasticitet? 

2018. Kort projekt för Åsa Wheelock, CMM/MedS, inom LUNAPRE-studien och multiomics. Analyserade och sorterade bronchoalveolära celler (monocyter, makrofager, T-celler) för transkriptomik och proteomik. Cellerna kommer från unga vuxna som var mycket för tidigt födda och fått eller inte fått syrgas för att överleva . Dessa två grupper av unga vuxna jämförs med en grupp födda i full tid av graviditet, samt en grupp med milda astmatiker. Insamlingen av individers celler har gjorts 2012-2017, ansvarig för den kliniska delen är Dr. Magnus Sköld, men LUNAPRE är en multi-center studie där flera forskningsledare samarbetar och samfinansierar. 

2015-2018. Egen forskningslinje om molekylära mekanismer vid emfysembildning. Använde en musmodell där en kort infektion med hakmasken Nippostrongylus brasiliensis ger patologi och immunologisk aktivering likt Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL, engelskans COPD). Jämförde forskningsresultat från musstudier med transkriptionsdata från KOL-patienter med emfysem.

2012-2015. Postdoc med Prof. Judith E. Allen vid University of Edinburgh (idag verksam vid University of Manchester). Studerade immunaktivering och patologi i lungvävnad efter N. brasiliensis infektion. Framför allt intresserad av olika makrofagpopulationer i lungvävnaden och allmänna immunologiska aktiveringen i vävnaden.

 

Forskningsbeskrivning

Tidigare har jag haft en egen forskargrupp där vi har studerat de molekylära mekanismerna för emfysembildning (sjukdom där luftblåsorna i lungvävnaden bryts ned: KOL). Då använde vi en infektionsmodell med en parasitisk mask, Nippostrongylus brasiliensis, som orsakar akut lungskada, immunaktivering och sårläkande immunaktivering. Vi var intresserade av både immunologiska faktorer och vävnadsreglering, med syfte att leda till translationell forskning, och jämföra våra resultat med det som sker i patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) för att kunna bidra till en ökad förståelse för (1) hur emfysem uppstår och (2) vilka molekylära signalvägar som behöver manipuleras för att förhindra spridning och förvärrande av sjukdom. Dr. Sarah Mwangi arbetade med den translationella forskningen under sin postdoc i gruppen år 2017.

Utbildning

2010. Filosofie doktor, Uppsala universitet. Mikrobiologi. Avhandling: Host-Pathogen responses during Giardia infection. Handledare: Prof. Staffan G. Svärd.

2003. Magisterexamen, Södertörns högskola. Molekylärbiologi. Examensarbete vid Växjö universitet, i sammarbete med Karolinska institutet. Handledare: Johan Lindh.

Akademiska priser och utmärkelser

2015-2017. Wenner-Gren Research Fellow. 2 års tjänst med forskaranslag

2010-2015. Wenner-Gren Postdoctoral Research Fellow.

2009. Lennanders Stiftelse, 3 månaders postdoktorsstipendie inklusive forskaranslag för projekt i samarbet