Profile photo

Emma Patterson

Anknuten till Forskning

Nutritionist med fokus på folkhälsa och hållbarhet. Adjungerad lektor i folkhälsonutrition på KI; anställd på Livsmedelsverket.

Om mig

Jag är adjungerad lektor i folkhälsonutrition, som brinner för att våra matvanor ska bli hållbara och hålla oss och planeten frisk. I botten är jag nutritionist och dietist. Jag disputerade 2010 på KI på temat kostvanor bland unga, sedan fördjupade jag mig under postdoc-perioden inom ämnen nutritionsepidemiologi och folkhälsovetenskap. Jag är medsökande för ett antal pågående forskningsprojekt med finansiering från Forte och Formas mm.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot kostens betydelse för hälsa och folkhälsa i stort och hur den kan båda mätas och påverkas. Exempelvis undersökar jag hur ett innovativt system för att utvärdera skolmåltider, SkolmatSverige (som jag var med och utvecklade samt drev i ca 10 år), bidrar till bättre måltidskvalitet, och på sikt hur bra skolmåltider är kopplat till barnens kostvanor och hälsa.

Jag är adjungerad lektor i folkhälsonutrition på Institutionen för global folkhälsa, och aktiv i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Sedan våren 2020 är jag anställt på Livsmedelsverket, där jag jobbar med nationella matvaneundersökningar och vetenskapliga underlag till frågor inom nutrition, hälsa och hållbarhet. Innan dess jobbade jag på Center för epidemiologi och samhällsmedicin på Region Stockholm i cirka 7 år.

I projektet "OPTIMAT: Främja hållbara måltider genom optimerade skolmåltider" undersökte vi hur svenska skolmåltider kan optimeras utifrån klimatavtryck, näringsriktighet, utan att komprimera acceptans (hos barn) eller kostnader. Våra samarbetspartners är andra forskare på Livsmedelsverket och Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Vi har genomfört både simuleringar och interventionsstudier med lovande resultat.

Som en del av En frisk skolstart plus (EFSplus) studien har jag varit med och utvecklat och validerat en enkel mobil-baserad fotometod för att mäta kostvanor bland barn i förskoleklass, via deras föräldrar. EFSplus är ett programme för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i utsatta områden och en tredje stor utvärdering av programmet är på gång.

Jag medverkar också i ett Mistra-finansierat programme "Mistra Sustainable Consumption - från nisch till mainstream" som KTH koordinerar. Där utför jag en hälsokonsekvensanalys av införandet av mer hållbara matvanor.

Sammanfattningsvis vill jag att min forskning bidrar till att vi förstår våra kostvanor bättre och att vi får insikt i vad som behöver förändras på samhällsnivå för att främja folkhälsa och hållbarhet - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Några nyckelord:

  • Skolmåltider/offentliga måltider
  • Mätmetodik för att mäta kost
  • Nutritionsepedimiologi
  • Kostvanor hos barn
  • Folkhälsonutrition
  • Hållbarhet

Bibliometry

Jag har 56 Web of Science-indicerade publikationer, som omfattar artiklar med originaldata, granskade studieprotokoll och reviewartiklar, plus ett antal regionella och nationella rapporter. Jag har agerat granskare för över 13 tidskrifter samt varit associate editor för tidskriften Public Health Nutrition.

Pedagogiska meriter

Adjungerad lektor i folkhälsonutrition.

Bihandledare för två KI-doktorander (en klar 2021, en förväntas disputera 2022).

Handledare för examensarbete på kandidat- och masternivå inom t ex Nutrition, Kostvetenskap, Public Health och Global Health.

Har föreläst på programen Public Health, Nutrition, Sjukgymnast, Hälsovetenskap och Medicin, på kurser Applied Epidemiology, Nutritionsepidemiologi och Hälsopromotion mm. Jag föreläser oftast kring nutritionsepidemiologi, folkhälsonutrition och mätmetodik, på både engelska och svenska.

Jag har också van att hålla föredrag för diverse målgrupper, exempelvis skolläkare, kostchefer, skolledare och sjukhuspersonal.

Utbildning

BSc Human Nutrition and Dietetics, Trinity College Dublin & Dublin Institute of Technology (gavs av de två lärosäten tillsammans), Ireland (2004)

PhD Medicinska vetenskap, Karolinska Institutet (2010)

Grundläggande högskolepedagogik (2018)

Loading bibliometrics...