emma_b.jpg

Emma Björkenstam

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet (KI) 2013. Därefter var jag anställd som postdoktor vid University of California Los Angeles (2014-2017). 2018 blev jag anställd som forskarassistent i psykiatrisk epidemiologi på Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och sedan 2020 är jag anknuten till forskning vid samma institution.

Jag är projektledare för projektet ”Depression/ångestsyndrom samt sjukfrånvaro bland unga arbetare i privat sektor”. Jag är även involverad i ett flertal projekt i forskargruppen, bl.a. projekt relaterade till suicid och migration.