Forskningsbeskrivning

Sedan 2011 tillämpar jag min kunskap på fältet försäkringsmedicin och fokuserar främst på: Riskfaktorer och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser, främst multipel skleros och trafikskador och på: Interaktioner mellan sjukfrånvarande, vårdpersonal och Försäkringskassan.

Loading bibliometrics...