Emilie Friberg

Emilie Friberg

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Sedan 2011 tillämpar jag min kunskap på fältet försäkringsmedicin och fokuserar främst på: Riskfaktorer och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser, främst multipel skleros, trafikskador och cancer, samt på: Interaktioner mellan sjukfrånvarande, vårdpersonal och Försäkringskassan.