Foto

Elinor Petersson

Redovisningsansvarig

Om mig

Jag ansvarar den löpande redovisningen och delar av bokslutsarbetet. Utöver rollen som redovisningsansvarig är jag ekonomisk kontaktperson för sex av våra forskargrupper. Jag sitter också med i Institutionsrådet som representant för den administrativa personalen.