Foto

Elinor Petersson

Redovisningsansvarig

Om mig

Jag ansvarar den löpande redovisningen och delar av bokslutsarbetet. Utöver rollen som redovisningsansvarig är jag ekonomisk kontaktperson för sju av våra forskargrupper och registrator där jag diarieför ekonomiska handlingar såsom ansökningar, gåvobrev samt redovisningar av forskningsanslag. Jag sitter också med i Institutionsrådet som representant för den administrativa personalen.

Loading bibliometrics...