Ekaterina Ivanova

Ekaterina Ivanova

Postdoktorala studier

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och doktor i psykologi.

Forskningsbeskrivning

Jag jobbar med forskningsprojekt som fokuserar både på främjande av psykisk hälsa och behandling av psykiska sjukdomar.

För närvarande jobbar jag med forskningsprojekt som utvärderar effekter av kognitiv beteendeterapi på tvångssyndrom och relaterade tillstånd och är involverad i ett flertal studier inom klinisk behandling. Inom det preventiva fältet jobbar jag med att utvärdera effekter av positivt beteendestöd i skolmiljö på elevers och lärares mående.