Om mig

Jag ger stöd i frågor kring regelefterlevnad (Non-Financial Compliance) av utländska regelverk och utländsk finansiärers krav och riktlinjer av icke-finansiell art (IRB, FCOI, Effort Reporting, Data Sharing). Koordinerar avtalshantering av USA-federala anslag (NIH) samt  EU-anslag: JU IMI2-projekt.

Medlem i arbetsgruppen för KI:s Research Data Office (RDO) och kan bistå i vissa frågor kring forskningsetik och hantering av forskningsdata. Koordinerar ansökningar (Data Access Requests) till amerikanska NCBI databaserna, främst dbGaP (genotyper & fenotyper). Medlem i nätverket för Nagoya-protokollet och EU:s ABS-förordning (genetiska resurser och tillhörande TK).