david_6.jpg

David Mataix-Cols

Professor/psykolog

Om mig

David Mataix-Cols är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar.  I denna samlingsbeteckning ingår tvångstankar och tvångs­handlingar av sinsemellan mycket olika slag, såsom dysmorfofobi (upplevda avvikelser i det egna utseendet), patologiskt samlande (eng: hoarding disorder), trichotillomani och dermatillomani (att upprepat rycka bort hår respektive påfresta sin hud så att kompli­kationer uppstår) samt tics, till exempel vid Tourettes syndrom.