david_v2.jpg

David Moulaee Conradsson

Adjunkt

Om mig

Jag är sjukgymnast sedan 2008, biträdande lektor och docent vid sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. Jag tog min kandidatexamen i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet (KI), magisterexamen i medicinsk vetenskap vid KI (2012) och doktorsexamen i medicinska vetenskap vid KI (2016); Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise. Efter min doktorandutbildning genomförde jag en post-doc vid Human brain Control of Locomotion Lab, McGill University, Montreal, Kanada under handledning av Associate professor Caroline Paquette. Mitt intresse och expertis är inom neurologisk rehabilitering och kliniska och experimentella studier om gångförmåga, motorisk funktion och fysisk aktivitet. Jag har en klinisk position som sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar som manager för uMOVE core facility på KI.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde fokuserar på nya behandlingsstrategier för personer som drabbats av neurologisk sjukdomar/skada. Jag har ett särskilt intresse för hälsobefrämjande strategier för sekundärprevention för personer med neurologiska sjukdomar eller skador (stroke, transitorisk ischemisk attack, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada). Jag är ställföreträdande forskargruppsledare för Franzén group vid Karolinska Institutet och teamledare för forskningsprogrammet om stroke.

Mitt forskningsprogram syftar till:

  1. metodutveckling av rörelsemätare (accelerometrar) för mätning av fysisk aktivitet hos personer med neurologisk sjukdom eller skada
  2. att förstå mönster och förändring av fysiskt aktivitet efter neurologisk sjukdom eller skada, och dess samspel med tillhandahållandet av vård- och rehabiliteringsinsatser
  3. utveckla och implementera E-hälsostrategier (t.ex. telehälsa) för att förbättra tillgången till fysisk träning och stöd för fysisk aktivitet vid neurologisk sjukdom eller skada.

Jag är också intresserad av global hälsa och hur förutsättningarna för rehabilitering och dess utfall skiljer sig mellan olika kontexter. Jag samarbetar till exempel med Associate professor Conran Joseph vid Stellenbosch University och Professor Anthea Rhoda vid University of Western Cape i Kapstaden, Sydafrika inom projektet “Health systems for stroke and spinal cord injury in Sweden and South Africa – a public health perspective on research and education”. Det övergripande målet med projektet är att beskriva och jämföra vårdprocesser och långsiktiga resultat av rehabilitering efter stroke och ryggmärgsskada i Sydafrika och Sverige.

Pedagogiska meriter

Jag har ett stort intresse för det pedagogiska uppdraget och jag undervisar och handleder på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Min specialisering i undervisning är främst inom postural kontroll och motoriskt lärande; inklusive bedömning och rehabilitering av patientgrupper med neurologiska sjukdomar eller skador. Jag har också en bred kompetens inom undervisning i kliniska och objektiva mätverktyg för bedömning av gångförmåga och postural kontroll, samt fysisk aktivitet. Jag har erfarenhet från samordning och utveckling av kurser, föreläsningar och praktiska seminarier, samt examinator och moderator.


Jag är även intresserad av internationalisering av utbildning för att förbättra utbildningens kvalitet och mångfald. Inom vårt pågående samarbete med Stellenbosch University och University of Western Cape i Kapstaden arbetar vi till exempel med att definiera universella lärandemål och utforma läraraktiviteter kopplade till studenternas kulturella kompetens.

Utbildning

2016     Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, “Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise”, Karolinska Institutet

2011     Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2008     Kandidatexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

  • Nominerad av Karolinska Institutet till SIGHT Award 2020 för global hälsoforskning i låg-inkomst områden i Kapstaden, Sydafrika
  • Ingrid Odéen pris för forskning inom fysioterapi, 2018
  • Research excellency award at the International Society of Posture & Gait Research World Congress, 2017.
  • Awarded Inge and Elsa Andersson Pris för bästa avhandling om Parkinson sjukdom, 2016
  • Post-doktorala forskningsmedel från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Hjärnfonden och Fonds de recherche du Québec – Santé, Kanada.