Skip to main content
ferreira_dani-23_nov.jpg

Daniel Ferreira Padilla

Forskningsassistent, UF

Om mig

Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om normalt åldrande och neurodegenerativa tillstånd som kan orsaka Mild Cognitive Impairment och Alzheimer’s disease. Tyngdpunkten ligger på kognitiv funktion och MRI, men vi inkluderar också andra variabler till exempel genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och sociodemografiska.

Forskningsbeskrivning

Projekt till students (Master, Degree, Guests, osv.):

- “Subjective Cognitive Decline”

- “Brain atrophy and subtypes of Alzheimer’s disease”

- "Cognitive reserve"

Loading bibliometrics...