Om mig

Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om normalt åldrande och neurodegenerativa tillstånd som kan orsaka Mild Cognitive Impairment och Alzheimer’s disease. Tyngdpunkten ligger på kognitiv funktion och MRI, men jag inkluderar också andra variabler till exempel genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och sociodemografiska.

Forskningsbeskrivning

Projekt till students (Master, Degree, Guests, osv.):

- “Brain atrophy and subtypes of neurodegenerative disorders”

- "Advanced imaging of the cholinergic system"

- "Cognitive reserve"

- “Subjective Cognitive Decline”