dag_holmberg.jpg

Dag Holmberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Dag Holmberg är ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och affilierad forskare vid Övre GI-kirurgi. Hans forskning fokuserar på endoskopisk screening och behandling av Barrett's esofagus, esofagus- och ventrikelcancer, samt långtidseffekter av kirurgi för fetma.

Utbildning

2019 - Avhandling ("Barrett's esophagus and the risk of adenocarcinoma")