Skip to main content

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och har bedrivit forskning och behandling inom området ätstörningar sedan 1984. Jag har undersökt ätstörningar på många olika sätt, från djurmodeller till kliniska prövningar, men mitt största bidrag till forskningen har skett genom metoder inom genetisk epidemiologi – bland annat med familj-, tvilling- och molekylärgenetisk design. Jag har grundat University of North Carolina Center of Excellence for Eating Disorders och fortsätter mitt arbete som dess chef. Dessutom leder jag ett centrum vid Karolinska Institutet med fokus på att vidareutveckla forskningen i genetisk epidemiologi inom ätstörningar. Tillsammans med min forskargrupp hoppas jag knäcka den genetiska koden för ätstörningar för att öka förståelsen av den underliggande neurobiologin bakom dessa sjukdomar för att förbättra både förebyggande och behandling.

Nuvarande positioner och uppdrag

 • Professor, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • Distinguished Professor of Eating Disorders, Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • Grundare och chef, Center of Excellence for Eating Disorders, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • Professor, Department of Nutrition, Gillings School of Global Public Health, UNC Chapel Hill
 • Adjungerad Professor, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge
 • Co-Director UNC Center for Psychiatric Genomics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Forskningsbeskrivning

Min forskning är mer utförligt beskriven på den engelska profilsidan, så byt språk om du är intresserad av att läsa mer.

Sammanfattning

 • Ökat förståelsen av riskfaktorer för ätstörningar genom att visa hur genetiska faktorer påverkar risken för anorexia nervosa, bulimia nervosa, och hetsätningsstörning och fört vetenskapen från familjestudier till tvillingstudier, genom linkage- och kandidatgen-studier, till studier av hela genomet s.k. genom-wide association-studies (GWAS).
 • Undersökt effekterna av graviditet på utfall för mor och barn hos kvinnor med ätstörningar.
 • Utvecklat och spridit interventionsmetoder som har förbättrat behandlingen av anorexia nervosa, bulimi nervosa och hetsätningstörning.
 • Breddat förståelsen av annan sjuklighet vid ätstörningar genom att utforska biologin och mekanismerna bakom ångest, depression, autism, och missbruksstörningar.

Aktuella forskningsprojekt

CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - ett centra för ätstörningsforskning där vi vill studera den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.

ANGI - Anorexia Nervosa Genetics Initiative - är den största genetiska undersökningen av ätstörningar som hittills genomförts. Forskare i USA, Sverige, Australien och Danmark kommer att samla klinisk information och blodprover från över 13 000 personer med anorexia nervosa och personer utan ätstörningar. ANGI är en global satsning för att upptäcka genetiska variationer som bidrar till denna potentiellt livshotande sjukdom. Målet med studien är att använda vår kunskap om orsakerna till ätstörningar i arbetet mot ökad förståelse och slutligen ett botemedel. Studien har också en svensk hemsida.

CREAT - Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins – en forskningsstudie med diskordanta enäggstvillingar med anorexia nervosa.

Binge eating disorder: Ett projekt gemensamt för KI och University of North Carolina som stöds av Shire Pharmaceuticals Inc., där vi studierar sjukdomens epidemiologi, klinisk riktning, nyttjandemönster inom sjukvården, och utfall av hetsätningsstörning (BED) genom data i det svenska kvalitetsregistret för ätstörningar, RIKSÄT och Stepwise och de svenska befolkningsregistren.

Utvalda publikationer

 • [pubmed:16520436]
 • [pubmed:19828139]
 • [pubmed:24514567]
 • Watson, H.J., Torgersen, L., Zerwas, S., Reichborn-Kjennerud, T., Knopf, C., Siega-Riz, A., Bulik, C.M. (2014). Eating disorders, pregnancy, and the post-partum period: A review of findings from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Norsk Epidemiologi, 24, 51-62. (Review)
 • [pubmed:25958083]

Medarbetare vid University of North Carolina

Medarbetare vid Karolinska Institutet

Education

 • University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana: B.A. – Psykologi
 • University of California at Berkeley, Kalifornien: M.A. - Psykologi (Klinisk inriktning)
 • University of California at Berkeley, Kalifornia: Ph.D. - Psykologi (Klinisk inriktning)
 • University of Pittsburgh, Dept. of Psychiatry, NIMH: (Post-doc) – Forskning inom psykiatri
 • University of Pittsburgh, Dept. of Psychiatry, MacArthur: (Post-doc) – Forskning inom psykiatri
Loading bibliometrics...