Skip to main content
160622_mv_claudia_lampic_0135_foto_martin_stenmark_kopia.jpeg

Claudia Lampic

Lektor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Om mig

Jag är docent i vårdvetenskap och arbetar som lektor vid avdelningen för Reproduktiv hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.  Jag arbetar både med forskning och med utbildning på avancerad och forskarnivå.

Utbildning

  • Legitimerad psykolog, 1991
  • Doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999

Uppdrag

Ledamot i disputationskommittén vid KI (2015-2018)

Ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp H2: Vårdforskning (2014-)

Ledamot i Cancerfondens prioriteringskommitté G: Klinisk cancerforskning, vårdvetenskap (2017-2020)

Extern ledamot i fakultetsnämnden, Mälardalens högskola (2017-2019)

Ledamot i regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (2018-2019)

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård och fertilitet/infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.

För mer information om aktuella projekt: 

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

 

Finansiering (i urval)

  • Cancerfonden
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle (FORTE)
  • Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
  • Vetenskapsrådet
  • Vårdalstiftelsen

Utbildning

Jag undervisar inom barnmorskeutbildningen och leder forskarutbildningskursen "Metoder för systematisk litteraturöversikt inom ramen för det egna avhandlingsarbetet".

Akademiska priser och utmärkelser

Invald medlem i AcademiaNet, ett nätverk för mycket framstående kvinnliga forskare och akademiker.

Loading bibliometrics...