Dr Juhlin

Christofer Juhlin

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

 • Docent i experimentell patologi vid Karolinska Institutet.
 • Biträdande överläkare i klinisk patologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna med inriktning på endokrin patologi.
 • Molekylärbiolog.
 • Projektgruppledare för forskning kring de genetiska mekanismer som styr utvecklingen av endokrina tumörer.
 • Tidigare visiting research scholar vid Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA (2013-2014).
   

 

 

Forskningsbeskrivning

Min projektgrupp ämnar utreda vilka genetiska mekanismer som ligger bakom utvecklandet av cancer i hormonproducerande organ såsom exempelvis sköldkörtlel, bisköldkörtel och binjure. Genom att applicera modern molekylärbiologisk teknik på aktuella frågeställningar försöker vi identifera specifika molekylära händelser som sedermera kan extrapoleras till kliniskt bruk iform av förbättrad diagnostik, prognostik och behandling.

Som exempel på ovanstående kan nämnas identifikationen av molekylära markörer för elakartad bisköldkörteltumör (parafibromin och APC) och sköldkörtelcancer (TERT-promotor-mutationer) som sedermera implementerats i kliniskt bruk och idag används som diagnostisk markör såväl vid Karolinska Universitetssjukhuset som vid flertalet stora sjukhus i USA, Australien samt övriga Europa.

Pedagogiska meriter

 • Undervisar i patologi vid Karolinska Institutets läkar-, optiker- och tandläkarprogram. Undervisningen inkluderar katedrala moment, seminarium, mikroskopi samt obduktion.
 • Medlem av arbetsutskottet för Integrerad Deltentamen vid Karolinska Institutet.
 • Anordnar nationell SK-kurs i endokrin patologi för ST-läkare i klinisk patologi tillsammans med överläkare Anders Höög.
 • Anordnar kurs i endokrin patologi för specialister i patologi inom Norden, med inriktning på nyheter i den femte upplagan av WHO-klassifikationen från 2022.
 • Obduktionsundervisning för sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmets Högskola.
 • Frekvent föreläsare vid doktorandkurser och kliniska vidareutbildningar inom endokrin kirurgi.
 • Deltagit vid disputation som opponent (n=2) samt betygsnämnsmedlem (n=7).

Akademiska priser och utmärkelser

 • M.D. Ph.D-stipendiat vid Karolinska Institutet 2005-2008.
 • Klinisk postdoktor-stipendiat (ALF/SLL) 2013-2016.
 • Forskningsstipendium från Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning 2013.
 • Erhållare av projektmedel från Cancerfonden, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Endokrinologisk Förening, KI Fonder, Lisa och Johan Grönbergs stiftelse och Radiumhemmets Forskningsfonder/Cancerföreningen i Stockholm.
 • Erhållare av SSMF's Stora Etableringsanslag 2016.
 • Erhållare av Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award 2017-2022.
 • Medförfattare till tre separata WHO-klassifikationer under 2022