Christina Johansson

Christina Johansson

Avdelningschef

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som ansvarig för operativ och strategisk HR, och medlem i ledningsgruppen leder jag HR-arbetet och skräddarsyr råd efter de utmaningar som organisationen står inför. Mina huvudsakliga uppgifter är att;

  • Coacha, utmana och bistå med råd till linjecheferna för att de ska kunna utveckla ett excellent ledarskap.
  • Rådgivning kring tolkning och tillämpning av lagar och regler, policys och arbetsrättsliga ärenden.
  • Strukturering och kvalitetssäkring av diverse HR-processer så som kompetensutveckling, inklusive design av specifika träningsprogram för medarbetare och ledare.
  • Rekrytering, annonsering, granskning av ansökningar, intervjuer, bedömning och urval av kandidater.
  • Implementering och koordinering av HR-policys och program, performance management, lönerevision.
  • Samverkan och upprätthållande av goda relationer med facken.

Utbildning

  • Programmet för personal och arbetsliv, samt kurser i företagsekonomi och arbetsrätt, Uppsala Universitet
  • Förhandling, Sveriges HR-förening
Loading bibliometrics...