Skip to main content
img_3459.jpg

Christian Smedberg

Om mig

Jag är doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset sedan mars 2015. Mitt doktorandprojekt handlar om aortadissektion och är knuten till forskargruppen SOSVASC samt till STAR-gruppen. Forskningen är i första hand kliniskt inriktad och syftar till att undersöka och om möjligt på sikt förbättra handläggningen av patienter med aortadissektion. Halvtid genomfördes i maj 2019. Utöver detta är jag ST-läkare i kärlkirurgi vid kirurgiska kliniken Södersjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt

Population-Based Analyses of Incidence, Prognostic Determinants and Incidence of Aortic Dissection

Huvudhandledare

Johnny Steuer

Foskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset samt överläkare vid kärlkirurgiska sektionen, kirurgkliniken Södersjukhuset. Johnny har tidigare bedrivit sin forskning vid Uppsala universitet och har även ett pågående samarbete med universitetssjukhuset i Zürich.

Bihandledare

Rebecka Hultgren

Professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) samt överläkare vid kärlkirurgiska kliniken Karolinska sjukhuset. Forskningsledare för STAR-gruppen

Karin Leander

Docent vid institutionen för miljömedicin (IMM) och har extensiv erfarenhet av epidemiologisk forskning inom det kardiovaskulära forskningsfältet.

Projektplan

- Innefattar fyra delarbeten och disputation är beräknad till hösten 2020.

- Halvtidskontroll genomförd i maj 2019

  • Temporal and morphological patterns predict outcome of endovascular repair in acute complicated type B aortic dissection
  • Incidence, time trends and sex differences in aortic dissection: A population based study on Swedish patients during 15 years
  • Incidence, risk factor and survival characterization in acute aortic dissection: A population based study.
  • Pharmacological implications on outcome in patients with aortic dissection

Utbildning

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 2011

Genomgången AT vid Södersjukhuset 2012-2014

ST-läkare i kärlkirurgi vid kirurgkliniken Södersjukhuset sedan april 2014

Akademiska priser och utmärkelser

Presentation på Prize session vid European society of vascular surgery anual meating in Berlin 2019. 

Utsedd till bästa kliniska handledare av studenterna vid kirurgkursen Södersjukhuset HT 2011 och HT 2014

Loading bibliometrics...