Skip to main content

Om mig

Jag är forskarstudent på sektionen för arbetsterapi sedan januari 2013. Min bakgrund som arbetsterapeut är mångårig erfarenhet av neurologisk akut sjukvård, öppenvård och rehablitering.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde handlar om kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter att i samarbete med forskare implementera en klientcentrarad ADL-intervention.

[pubmed:23035790]

Loading bibliometrics...